Lidský chrup, přesněji soubor zubů, se nazývá dentice. Člověk má celkem 32 zubů. Zuby slouží k rozmělňování potravy a proto se od sebe liší podle způsobu využití a také názvu. Určitě není bez zajímavosti, že například býložravci mají stoličky k rozmělňování rostlin a naopak masožravci potřebují špičáky k zabití budoucí potravy.

Zubní vzorec člověka

Počet zubů a jejich rozložení můžeme zapsat jako jednoduchý vzorec – 2.1.2.3.. Tento vzorec je stejný jak pro horní, tak dolní čelist a popisuje jednu polovinu čelisti. Celkový počet zubů získáme násobkem dvěmi, tedy oběmi stranami a znovu dvěmi, tedy oběmi čelistmi. Pokud si vzorec vyložíme podle názvu jednotlivých zubů, tak to znamená, že člověk má např. v jedné půlce čelisti dva řezáky, jeden špičák, dva třenové zuby a tři stoličky.

Stomatologický popis zubů

V anatomii jsou jednotlivé lidské zuby popisovány takto:

I1: Dens incisivus medialis (první řezák)
I2: Dens incisivus lateralis (druhý řezák)
C: Dens caninus (špičák)
P1: Dens premolaris primus (první třenový zub)
P2: Dens premolaris secundus (druhý třenový zub)
M1: Dens molaris primus (první stolička)
M2: Dens molaris secundus (druhá stolička)
M3: Dens molaris tertius (Dens serotinus, Dens sapientiae, třetí stolička, zub moudrosti)

Pro úplnost informací uvádíme popis chrupu za pomoci dentálního kříže. V něm každý jeden zub má přidělené jedno dvouciferné číslo. Toto číslo určuje pozici zubu. První cifra označuje kvadrant a druhá pořadí od středu čelisti. Dentální kříž používají stomatologové ve své praxi a ke každému číslu můžou doplnit potřebné informace. Tedy například v jakém stavu je daný zub nebo zda zub chybí.

18 17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 27 28
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
48 47 46 45 44 43 42 41 | 31 32 33 34 35 36 37 38

Lidské zuby

Zuby se skládají z kořene, krčku a korunky. Korunka je část zubu vyčnívající ze zubního lůžka. Korunka je pokrytá sklovinou, která je nejtvrdší látkou v lidském organismu. Z toho vyplývá, že je sklovina hodně odolná. Je tvořena mineralizovanými hranoly a její síla se pohybuje mezi jedním až třemi milimetry. Bohužel, nemá schopnost regenerace. Její poškození je tedy nevratné.
Většina zubu je tvořena zubovinou. Zubovina je žlutobílá hmota podobná kosti. V zubu se nachází dřeňová dutina se zubní dření. Zubní dřeň je v zubních kanálcích propojena s drobnými cévami a nervy. To je důvod bolestivosti zubu.
Zubní cement kryje kořen zubu. Jedná se o vláknitou kost v tenké vrstvě.
V dospělosti zuby přirozeně tmavnou spolu s tím, jak zrají. Zubní dřeň se postupně zmenšuje a je nahrazována zubovinou.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *