Tento zásah stomatologa patří do oboru zvaného endodontie. Hlavním cílem ošetření zubních kanálků je odstranění infikovaných zubních tkání z kořenového systému zubu. Po tomto ošetření musí dojít k hermetickému uzavření kanálků, aby nedošlo k další infekci. Ošetření a čištění kanálků je dodnes velkým postrachem pacientů. Bolestivost tohoto výkonu je pověstná. Jenže tyto situace pocházejí z dřívějších let. Dnešní zubní medicína je přece jen poněkud jinde. Samozřejmě, v některých případech se bolesti vyhnout nedá, ale i tak je určitě menší, než tomu bylo dříve. Nepříznivou zprávou pro pacienty může být i to, že se jedná o výkon, na který zdravotní pojišťovny nepřispívají.

Ošetření zubních kanálků

Základem je rentgenový snímek, který ukáže celý kořenový systém. Před samotným ošetřením je vhodná aplikace lokálního anestetika.
Nejprve se musí otevřít dřeňová dutina zubu a zpřístupnit všechny vchody do kořenových kanálků. Samozřejmě je nutné odstranit všechny kazivé hmoty. V opačném případě by se infekce rozhodně vrátila.
Pak je nutné změřit délku kořenových kanálků. To se provádí jako nutný krok k předejití ponechání infikované tkáně na konci kanálku. K tomuto měření slouží digitální přístroj – apexlokátor. Přístroj umí změřit délku na desetinu milimetru.
Nyní přichází na řadu mechanické opracování kořenových kanálků včetně chemické desinfekce. K opracování slouží různé přístroje. Měli byste se proto informovat, zda má váš lékař nejmodernější vybavení pro tento účel. Je důležité, aby nedošlo k zalomení nástroje v kanálku a k tomu může přispět právě zmíněná moderní technika. Během opracovávání kanálků probíhá jejich výplach desinfekčním roztokem – kombinací chlornanu sodného a chlorhexidinu.
Po opracování se kořenové kanálky vysuší papírovými čepy a začnou se vyplňovat. Pokud se jedná o nekomplikovaný stav, tak se plní definitivně. Jestliže toto štěstí nemáte, vyplní vám zubař kanálky desinfekčním materiálem a teprve na další návštěvě, bude-li vše v pořádku, se plní definitivně.
Na úplný závěr se znovu provede zubní rentgen. Tím se zkontroluje, zda došlo k dobrému plnění kořenových kanálků.

Délka ošetření

U podobného ošetření nejde dobu snadno odhadnout. Nejčastěji se jedná o časový úsek půl hodiny až jedna a půl hodina. V některých případech může ošetření kořenových kanálků trvat déle.

Úspěšnost ošetření

Pokud budete mít zručného stomatologa s kvalitním vybavením, tak úspěšnost dosahuje až devadesáti pěti procent. Což je, jak jistě sami uznáte, vysoké číslo. Zub tak můžete nadále používat po mnoho let, nebo dokonce celý život. To je vždy individuální. Komplikací může být nesprávně provedené ošetření lékařem, ale také špatná zubní hygiena prováděná samotným pacientem. Jistou roli může hrát i anatomická komplikovanost celého systému kořenových kanálků.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *